Επίσκεψη στον Υγροβιότοπο της Επανομής

Ο υγρότοπος της Επανομής αποτελεί ένα πλούσιο παράκτιο οικοσύστημα με μόνιμα πλημμυρισμένες ελώδεις εκτάσεις, αμμοθίνες και περιοδικά πλημμυρισμένους αλμυροβάλτους. Στην περιοχή ξεναγηθήκαμε από τον κ. Περικλή Μπίρτσα.
Με τη βοήθεια τηλεσκοπίων παρατηρήσαμε, αλλά και φωτογραφήσαμε τους φτερωτούς επισκέπτες της εποχής, κυρίως πρασινοκέφαλες πάπιες και βαρβάρες, καλαμοκανάδες και μικρούς λευκούς ερωδιούς.

2015-03-24 - Υγροβιότοπος Επανομής