Επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Στις 27 Απριλίου 2015 οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στα πλαίσια του Μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας με θέμα «Επαγγέλματα» επισκέφτηκαν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ιστορία, το πρόγραμμα σπουδών της σχολής καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει στους σπουδαστές της. Στην συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της σχολής. Ενημερώθηκαν για τις καλλιέργειες που γίνονται, την κτηνοτροφική και την πτηνοτροφική μονάδα, για την παραγωγή κρασιού και την μελισσοκομία.

2015-04-27 Επίσκεψη στη Γεωργική Σχολή