Καθαρισμός παραλίας

Οι μαθητές της Β’ λυκείου, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έκλεισαν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους με τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, πολύτιμη υπήρξε η συνδρομή του τομέα καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού, που μας εξόπλισε με τα απαραίτητα υλικά και φρόντισε για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος, Αλεξάνδρου Δημήτρης και Αγγελική Γκιπυρίτη.

2015-05-13 Καθαρισμός Παραλίας