«Με γνωρίζω, με φροντίζω, με ορίζω»

Την Παρασκευή 7 Απριλίου του 2017, έγινε η παρουσίαση της εργασίας που εκπόνησε η ομάδα των μαθητών μας στο πλαίσιο του Προγράμματος  Αγωγής Υγείας. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν: «Με γνωρίζω, με φροντίζω, με ορίζω» και το θέμα που προσεγγίσαμε ήταν οι εξαρτήσεις. Οι μαθητές παρουσίασαν με θεατρικό δρώμενο το πρόβλημα των εξαρτήσεων από ουσίες αλλά και από συναισθηματικούς παράγοντες και καταστάσεις. Στη συνέχεια προβλήθηκε η ταινία μικρού μήκους με τίτλο RESTART την οποία επιμελήθηκαν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές της Β΄ Λυκείου.
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ατματζίδου Όλγα & Μαλαμίδου Μαρία

2017-04-07 Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας