Ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων:

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», για το σχολικό έτος 2018-2019, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).
Οι εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr.
Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τάξη, μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω έγγραφα και video.

Α’ Λυκείου Β’ Λυκείου Γ’ Λυκείου