Ειδική Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2018

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου που παραπέμφηκαν, θα εξεταστούν κατά την ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: