Εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου ξεκινούν οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2018-2019. Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα εξής:

  • Η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης που έχει γίνει ήδη από τους γονείς των μαθητών, ΔΕΝ αποτελεί εγγραφή του μαθητή, αλλά αποτελεί ένα μόνο τμήμα της διαδικασίας εγγραφής.
  • Την εγγραφή θα την ολοκληρώσει ένας από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες με την φυσική παρουσία του στο σχολείο (και όχι κάποιος ενήλικός αδελφός/-ή).
  • Οι γονείς πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα για κάθε τάξη, όπως αυτά αναφέρονται εδώ.
  • Οι βαθμοί των τετραμήνων και των εξετάσεων για τις τάξεις Α’ και Β’, θα δίνονται ΜΟΝΟ στους γονείς κατά τη διάρκεια της εγγραφής του μαθητή/-τριας.

*  Τα απολυτήρια της Γ’ Λυκείου, καθώς και οι έλεγχοι επίδοσης, θα συνεχίσουν να δίδονται κατά τη διάρκεια των εγγραφών και μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι ίδιοι οι μαθητές.