Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ» στον οποίο προσκαλούνται να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Διαγωνισμός Φωτογραφίας έχει εγκριθεί με αρ. πρωτ: Φ13.1/209645/Δ2/4-12- 2018, της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αρχεία:

Διαγωνισμός Φωτογραφίας
Όροι Διαγωνισμού