Ειδικά μαθήματα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2018-19 και των αποφοίτων-υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες, στο παρακάτω αρχείο:

Εγκύκλιος για ΦΕΚ ειδικών μαθημάτων