Ηλεκτρονικές Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές βρίσκονται σε εξέλιξη!

Οι εγγραφές γίνονται στη διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Η προθεσμία λήγει στις 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 00:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019-2020