Οδηγίες για την εγγραφή στην Α΄ Λυκείου

Προσοχή! το βοηθητικό video είναι περσινό και αναφέρει ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2017-2018. Εσείς θα βάλετε ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2018-2019. Στα μαθήματα επιλογής, μην δηλώσετε μόνο ένα μάθημα, διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί το αντίστοιχο τμήμα. Δηλώστε περισσότερα, με τη σειρά προτίμησης που επιθυμείτε.

Επίσης, αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου που είχε ο μαθητής/τρια στο Γυμνάσιο Επανομής ή αν δεν είστε βέβαιοι ποιος από τους δύο γονείς έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool του Γυμνασίου Επανομής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2392044233 με τη Γραμματεία του σχολείου μας και να το επιβεβαιώσετε.

2019 - Εγγραφή Α' Λυκείου