Οδηγίες για την εγγραφή στη Β΄ Λυκείου

Προσοχή! το βοηθητικό video είναι περσινό και αναφέρει ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2017-2018. Εσείς θα βάλετε ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2018-2019.

Επίσης, αν δεν είστε βέβαιοι ποιος από τους δύο γονείς σας έχει δηλωθεί ως κηδεμόνας στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2392044233 με τη Γραμματεία του σχολείου μας και να το επιβεβαιώσετε.

2019 - Β' Λυκείου