Οδηγίες για την εγγραφή στην Α΄ Λυκείου

Προσοχή! το βοηθητικό video είναι περσινό και αναφέρει ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2017-2018. Εσείς θα βάλετε ως τελευταίο έτος φοίτησης το 2018-2019. Στα μαθήματα επιλογής, μην δηλώσετε μόνο ένα μάθημα, διότι δεν είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί το αντίστοιχο τμήμα. … Διάβασε ολόκληρο το άρθρο >>>